Tillbaks till 2004

04-05-02
Vi var ute i samma område som gårdagen för att försöka upprepa samma resultat. Även att det varma vattnet var kvar, var det ingen blank som behagade hugga. Däremot var det en gädda som högg så det sjöng i spöriggen. Den var lite bångstyrig, men i båten vägde den 6 kilo. Vi körde istället mellan Härö och Storgrund, men inget där heller.
VattenTemp: 8-12. Vind: Vindstilla (1-3m/s). Lufttryck: 998 hPA. Måne 12/28. Halvklart.

04-05-01
C.C och jag tänkte oss en majningstur bortåt Härö. Trollande majning naturligtvis. Ny teori var upplagd, som gick ut på att det var bättre att köra eftermiddag/kväll, istället för morgon, eftersom det har visat sig värdelöst. Solen hade värmt upp ytvattnet rejält, och vi hittade en varm fläck med mycket småfisk i ytan och på lodet redan vid Storgrund. Innan alla spön var ute hade vi första nappet. Tyvärr kändes det att det var gädda direkt. Den kom in utan större dramatik. uppskattningsvis 2-3 kg. När denna var avkrokad sticker nästa spö. Och här är det ingen tvekan om att det är blankt på gång. C.C drillar denna, och gör det som om hon aldrig hade gjort något annat. Den här hade huggit över slom, som vi hade kommit ihåg att ta med idag. Skoldrillning och odramatisk håvning gjorde att C.C snart hade en öring på 4,8kg i båten. Det här var C.C:s första blanka och det innebär också familjerekord för säsongen. Grattis frugan! När vi har fått ut alla grejer och går över det heta området igen hugger det blankt på nytt. Den här är lite mindre, om ej inte mycket. Men den här sliter sig tyvärr vid båten. Också detta öring. Den här hade tagit plastbete (Bomber Sal 25). Nästa gång vi går över igen, är det hugg på nytt och en ny kloss. Men den här gången grön. 5kg, som högg en riktigt stor slom. Vi hade några hugg till, som missades. Troligen på grund av dålig "persedelvård", med slöa krokar. En strålande, kul kväll.
VattenTemp: 10-12. Vind: Vindstilla. Lufttryck: 1003 hPA. Måne 11/28. Sol.