Tillbaks till 2010

101223

101220
Nu är årets bidrag till Laxfond Vänern insatt på plusgirokonto: 12562-5. Efter ett års avhållsamhet (då istället annan fiskevård fick bidraget) går pengarna åter till Laxfonden.. Riktmärket är 25:- (ungefärligt pris för ett smolt) per fångad lax/öring.

counter statsTillbaks till 2010