Projekt Loda Örten Januari - Augusti 2005

 

Januari 2005
Runt om i Värmland finns djupkartor på nästan alla små och stora sjöar. Den kartan som finns (mig veterligen) över Ö:a Örten är från 1924. Tyvärr är detaljeringen över denna måttlig, och där djupen är utsatta stämmer det inte med verkligheten. Typ 9 meter är i verkligheten 3 meter, 14 meter på kartan är i verkligheten 7 o.s.v. Detta kan möjligtvis ha att göra med att det har varit flottning här förr, och bark, slam och ris har ändrat på djupen genom åren. Det handlar inte om fot, för på vissa ställen är djupen korrekta. Oavsett är det dags att göra en ny karta.

Jag har satt upp 751 GPS punkter över hela sjön med 100 meters mellanrum. Tanken är att loda varje punkt för att först få en bild över djupen och sedan göra en karta med djupkurvor. Projektet börjar under vintern och jag borrar då och mäter varje punkt. Senare när isen släpper ser jag fram emot att loda med hjälp av ekolod, lätt tillbakalutad med en Bomber på släp, på jakt efter gösen. De första testerna har fallit väl ut. Blir projektet fortsatt positivt kan andra sjöar komma att bli lodade.

Juni 2005
134 punkter gjorda och det representerar mer än vad jag brukar använda som fiskesjö eller c:a 18%. Var finns resterande sjö? Inga överraskningar hittills, förutom att sjön är djupare över större områden än vad jag trott från början, men trots allt långtifrån vad den gamla kartan sa. Har gjort ett utkast som finns här. Vad som inte syns är små, lokala grund, men de är trots allt inte många på den här delen.

Juli 2005
0704: Över 300 punkter gjorda. Det kommer bli tight att göra alla punkter denna sommaren, men norra delen skall förhoppningsvis bli klar.
0721: Hälften klart! Hoppas fortfarande på att få norra delen klart 2005.

Augusti 2005
Norra delen helt klar med lodning och djupkarta. och södra delen påbörjad med lodning. Största djupet som hittats är 15,6 m. När den här lodningen är gjord är det rejält lågvatten, så många delar har nog djup större än 16 m vid normalt vattenstånd.
Djupkartan ger de svar jag ville ha, även om den inte är så detaljerad. Inte den snyggaste djupkartan, kanske rent av en av de styggare, men fullt funktionell.
Djupkarta Ö:a Örten - norra

Juli 2006
0724: Projektet har inte haft några uppdateringar på sistone, men nu är 644 punkter gjorda i alla fall.
0728: Alla punkter färdiglodade. "Bara" att göra kartan med djuplinjer.

Augusti 2006
Södra delen är också klar med karta och allt. På södra delen kom en liten överraskning i form av ett grund, eller ja, från 12 till 7m i alla fall.
Djupkarta Ö:a Örten - södra

Status:    
Totalt antal Waypoints Antal Gjorda Antal kvar

751

751

0