Tillbaks till 2014

141223

141221
Årets julklapp. Brukar ju försöka att jämna ut uttaget så här i juletider genom att betala minst det upptagna antalet fiskar tillbaka genom smoltisättningar eller via andra fiskevårdande projekt. I år testar jag ett annorlunda grepp. Kommer istället att ställa upp i någon tävling under 2015 där intäkterna går till smoltisättningar och salta på anmälningsavgiften med uttagen andel fisk från 2014. På så vis blir det ju ett fisketillfälle till. Hurra!

141204
Inte alls samma aktivitet som sist på mammas gata. Ingen aktivitet alls kan man faktiskt säga. Inga måsdyk och dom få måsarna som hade masat sig ut för att måsa, mödade inte med att göra det som måsar borde göra bäst. Dvs hitta fisk. Betesfisk fanns, men den stod packad utan någon inblandning av jagare. Fick försöka lägga så mycket vatten som möjligt under båten i hopp om att hitta huggvillig fisk. Det gick åt pipan. Fick en liten öring på en Terminator classic på riggen 8m, men den var lite felkrokad så frågan är om den hade för avsikt att hugga över wobblern egentligen.
Vattentemp c:a 7-8. Vind: SV-V. Mulet.

Tillbaks till 2014